Транспортна система на България интегриране
Транспортна система на България интегриране, полезна информация от експертите по превоз на всички видове контейнери - konteineri.net

Транспортна система на България

Приемането на България в Европейския съюз и интегрирането на транспортната ни система в трансевропейската поставят нови изисквания към транспортната политика. След затварянето на главата „ Транспортна политика ”, либерализацията на траспортните услуги и хармонизацията на българското транспортно законодателство непосредствена задача сега е повишаването на конкурентноспособността на транспорта. Той изигра важна роля за ускоряването и успеха на интеграционните процеси в Европа. Изпреварващото развитие на транспортната инфраструктура и на технологиите за превоз са в основата на икономическия растеж. Освен, че материолизира търговско – икономическоте връзки на страната, той е част от социалната политика, националната сигурност и екологична програма. Развитието на токива важни за бизнеса на страната сектори, като  туризма, достъпа на българските стоки до международните пазари и други са в непосредствена зависимост от състоянието на българския транспорт. Ако България желае да използва географското си положение и да привлече повече транзитен поток, като приоритет през следващите години трябва да бъде повишаването на конкурентноспособността на тронспортната мрежа.

През следващите години транспортната политика на България ще се основава преди всичко на следните приоритети:

 • Интегриране на транспортната система в трансевропейската транспортна мрежа, повишаване на нейната конкурентноспособност на базата на модернизацията на транспортната инфраструктура по европейски стандарти и по – широко прилагане на екологичните транспортни технологии;
 • По – добро използване на европейските фондове / пред и следприсъединителните / на базата на дългосрочна Програма за развитието на транспортната инфраструктура;
 • Реформа в транспортното образование, съобразно потребностите на транспортния бизнес.
Основните задачи в областта на транспорта, свързани с хармонизацията на законодателството с европейското транспортно право, могат да се считат за приети. Това, което предстои през следващите години е свързано с тяхното прилагане. Основните положения на транспортното право са дефинирани в няколко закона:
 • Закон за железопътния транспорт;
 • Закон за автомобилните превози;
 • Кодекс на търговското корабоплаване;
 • Закон за морските пространства, мътрешните водни пътища и пристанища в Република България;
 • Закон за пътищата;
 • Закон за движение по пътищата;
 • Закон за гражданското въздухоплаване;
 • Закон за делекосъобщенията.
Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *